Web aplikacije

Enterprise Web aplikacije koje implementiramo koriste se u složenim okruženjima, a omogućuju nove poslovne procese na postojećim ili novoizgrađenim strukturama podataka.