Integracija

Zašto je dobra integracija važna?

Informacijski sustavi se proširuju prema potrebama i mijenjaju prema pravilnicima koji definiraju poslovne procese. Složeni informacijski sustavi nastali su kroz dulje razdoblje, a u postupcima informatizacije obično se čuva informacija, kao najvažniji resurs informacijskog sutava, presudan za uspješno poslovanje. Dijelovi informacijskog sustava koji sigurno postoje u velikom sustavu su računovodstvo, koje ima desetljeće (ili dva) obuhvata i arhive podataka u glavne knjige, aplikacijama za praćenje klijenata ili kupaca, izdanih računa, ponuda, posebnih akcija i druge poslovne korespondencije. Vremenom se specifični postupci mijenjaju, no trag i informacije u poslovnim bazama podataka ostaju za analizu i uvid u rezultate. To je ujedno i podloga za planiranje narednih aktivnosti u poslovanju, koje planiranje je temeljeno na stvarnim poslovnim događajima – ne na procjenama.

Naša programska rješenja respektiraju činjenicu da u svakoj organizaciji postoje izvori podataka koje treba uklopiti, čak i u slučajevima kada se stare aplikacije gase i zamjenjuju s novim web/mobilnim programskim rješenjima. Nova rješanja se gotovo uvijek integriraju uz postojeća, na taj način smo uspješno implentirali susave koji uz postojeće knjigovodstvo obavljaju funkciju poslovnog praćenja izvršenja ugovornih cjelina (prate se stavke, pozicije, alocirana sredstva po projektima). Ovakve web aplikacije uvelike pomažu pri upravljanju i planiranju poslovnih cjelina, a same aplikacije su usko integrirane u postojeći informacijski sustav koji je u početku imao isključivo računovodstveni dio praćenja, a nakon integracije ima i specifično praćenje odvijanja provedebe ugovorenih projekata. Na ovaj način uprava ima značajno brži uvid u realizaciju projekata i provedene faze plaćanja realizacije ili financiranja pripreme projekata.

Kao drugi primjer integracije mogu se navesti web aplikacije koje prate narudžbenice i plaćanja, te su također vezane na platni promet.

Obilježje kvalitetno izvedenih integracija novih aplikacija u postojeće informacijske sustave su vidljive kroz prihvaćanje korisnika, koji u svojim aktivnostima imaju konkretnu pomoć u svakodnevnom radu, te se njihove povratne ocjene aplikativnih rješenja uzimaju u obzir pri dopunama i korekcijama informatiziranih poslovnih procesa.

Tehničko obilježje provođenja integracije zadovoljava zadane tehnološke karakteristike, koje obično propisuje interna služba informatike. Naša rješenja se lako uklapaju i u sustave bazirane na Windows radnim stanicama koje koriste Active Domain sustave za upravljanje korisničkim ovlastima i ulogama, te također i sustave koji koriste LDAP – Unix/Linux servise za upravljanje korisnicima, neovisno o vrsti preglednika koji upotrebaljava krajnji korisnik web aplikacije. Utoliko su naša rješenja fleksibilna i prilagodljiva i za manje radne grupe, no i za sustave sa više desetina tisuća korisnika.

U sklopu integracije se ugrađuju i funkcije za upravljanje elektroničkim zapisima, praćenje opterećenja sustava i izradu log datoteka radi sigurnosnih zahtjeva (audit funkcija) ili radi upravljanja potrebnim resursima (bilježenje broja transakcija i potrebnih resursa pohrane struktuiranih podataka ili vezanih dokumenata – nestruktuirane datoteke popratne dokumentacije).

Pri integraciji se koriste web servisi, lokalni i javno dostupni službeni veb servisi.

Uporabom ovih koncepata, moguće je predočiti potrebe za računalnim resursima, te potencijalno kritične postupke koji se preidički događaju (početak dana i obavljanje maksimalnog broja transakcija u uvjetima angažiranja maksimalnog broja korisnika, obrada na kraju dana, izrada analitika na kraju razdoblja – zatvaranje mjesečnih razdoblja, …).

Ako planirate proširenje i dopune Vaših postojećih informacijsklih sustava, slobodno nam se javite – Iskustvo koje posjedujemo zasigurno će pomoći.