IT prema zahtjevima

Veliki poslovni sustavi često moraju obavljati kompleksne poslovne postupke, a dobro implementirani informacijski sustavi osiguravaju nesmetano obavljanje poslovnih funkcija, te mogućnost uvođenja promjena.

U svim slučajevima kada su poslovni postupci posebno modelirani radi učinkovitosti, a potrebe poslovnih procesa specifične, tada do izražaja dolaze programska rješenja koja ispunjavaju upravo ciljeve koje su postavili korisnici. Posjedujemo iskustvo s različitim sustavima razvijenim po zahtjevima korisnika, koji sustavi su za financijske ustanove, za zdravstvene ustanove i za kompleksne poslovne sustave. Rješenja se u pravilu uklapaju u postojeće heterogene informacijske sustave sustave i preuzimaju funkcije koje se ranije bile u uporabi, te dodaju nove funkcije koje proizlaze iz poslovnih potreba. Nova rješenja, izrađena po korisničkim zahtjevima koncipirana su tako da preuzimaju postojeće i korigirane funkcionalnosti uz postupno dodavanje novih informatiziranih poslovnih postupaka uz minimiziranje rizika.

Konkretni primjeri pouzdanih informacijskih sustava odnose se na integraciju platnog prometa u postojeće sustave, u uvjetima kada se protokol platnog prometa mijenja u i RH i u EU. Platni promet i vezana poslovna rješenja ne smiju biti nedostupna, a dobro koncipiran informacijski sustav osigurava neprekidnu mogućnost izvršavanja transakcija i kontrolu povezanih poslovnih procedura.
Veliki sustavi su u pravilu integrirani s bankarskim transakcijskim sustavima, ta sa financijskom agencijom (FINA). Fina prednjači u uvođenju e-usluga za poslovanje, tako da se i manji poslovni sustavi prilagođuju kako bi učinkovitije i obavljali poslovanje. Naredno razdoblje će biti obilježeno i informacijskim sustavima koji pojednostavljuju primanje, distribuciju i slanje elektroničkih računa. Za uspješnu uporabu ove mogućnosti, potrebno je promijeniti i nadopuniti postojeće informacijske sustave, tako da dijelovi sustava rade na nepromijenjeni način, a da se nove funkcije dodaju putem novih web aplikacija koje koriste postojeće struktuirane poslovne podatke (sadržaji koji su pohranjeni u baze podataka). Pohrana drugih informacija vezana je na izradu i slanje dokumenata, te pohranu svih vezanih dokumenata (primjer su: ponuda, ugovor, e-račun) na način da se brzo i lako omogući dostupnost vezanih dokumenata iz konteksta korisničke web aplikacije.