Junior software developer (m/ž)

Opis posla

Radimo poslovne web aplikacije za financijski sektor. Za back-end koristimo Grails framework, a za front-end ExtJS. Od kandidata očekujemo sudjelovanje u razvoju svih dijelova aplikacije; modeliranje baze podataka, modeliranje i arhitektura funkcionalnosti servera i klijenta, testiranje, te održavanje. Dosta se oslanjamo na interno razvijeni framework.

Dio tehnologija koje koristimo:
– programski jezici: Groovy, Javascript, Sql, Scala
– biblioteke: ExtJS, Grails, Springframework, Hibernate, Spockframework, Siesta, Jasperreports
– alati: Gradle, Mercurial (Hg)
– OS: Linux , Open source alati
– eksperimentiramo s: React Native, Expo, Clojure, ClojureScript

Posebnu prednost imaju kandidati koji riješe zagonetku na našoj web stranici.

Uvjeti

Tražimo više kandidata za radno mjesto junior software developera.

Od junior kandidata očekujemo znanje osnova programiranja, motiviranost i spremnost na učenje i napredovanje.

Posebnu prednost imaju kandidati koji riješe postavljenu zagonetku .

Što nudimo

Djelatnicima sa iskustvom Helix nudi:

  • rad s modernim tehnologijama
  • ugodnu radnu atmosferu
  • kompetitivnu plaću u skladu sa vještinama

Ako ste zainteresirani, pošaljite nam CV