Implementiramo interni platni promet

Web rješenje SignaPay omogućava upravljanje platnim prometom tvrtke i značajno olakšava provođenje platnih transkacija. Sustav omogućava uvid u konsolidirano stanje sredstava na različitim žiro računima institucije/tvrtke, te pregled izvršenih plaćanja i primljenih uplata.

SignaPay omogućuje da mali broj djelatnika učinkovito upravlja internim platnim prometom, izvršavanjem transakcija i knjiženjem poslovnih događaja prema svim poslovnim bankama.

Funkcionalnosti rješenja obuhvaćaju poslove:

  • obuhvata naloga,
  • kontrole i potpisivanja naloga,
  • pregleda likvidnosti,
  • digitalnog potpisa SEPA datoteka,
  • obradu izvoda,
  • generiranje temeljnica,
  • pregled arhive naloga.

Rješenje SignaPay koristi se u Hrvatskim vodama, pri čemu ova institucija ima više od 50 računa (različitih IBAN-a) u različitim bankama.

Tvrtka Helix je pripremila testiranja PSD2 API sučelja, koja od rujna 2019. godine primaju naloge, obavljaju transakcije i isporučuju izvode prema klijentima. Konkretno, to znači da bi korisnici upotrebljavali jednu aplikaciju, bez dodatnih prijava u različite aplikacije za internet bankarstvo.

Letak s informacijama o rješenju SignaPay možete preuzeti ovdje: Helix-SignaPay