Garažno mjesto GM41 s instaliranim punjačem za električna vozila je u vlasništvu tvrtke Helix d.o.o.

OIB: 81776413664 Sjedište: IX južna obala 18, 10000 Zagreb

Postupak instalacije obavljen je u skladu sa zakonom:

[ Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 141/06,
  Članak 82. Promjena stanja ]

prema ishođenoj elektro-energetskoj suglasnosti za priključenja poslovnog korisnika na mrežu:

[ ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST (EES)
broj 4001-70059630-100001063 od 03.08.2021. ],

te prema izvedbenom projektu, kojeg je temeljem uvida u postojeću tehničku dokumentaciju zgrade izradila ovlaštena tvrtka: 

Urbane ideje d.o.o.

OIB: 30740253189 Sjedište: Ljudevita Gaja 26A, 10430 Samobor

[ Elektrotehnički projekt – Izvedbeni projekt br BP. 90/2021,
ZOP. 90/2021-HEL od 2022-03 ].

Nadzor izvođenja instalacija – prema projektu – napravila je tvrtka: 

Projektni biro Naglić d.o.o.
OIB: 18216105743 Sjedište: Olibska 17, 10000 Zagreb

Električno brojilo za navedenu instalaciju se nalazi u ulazu:

Ljudevita Posavskog 36 A, u kutiji s oznakom GM41

Brojilo je postavio HEP – Elektra Zagreb dana 08.01.2024.

Potrošenu električnu energiju plaća vlasnik – tvrtka Helix d.o.o.


Za sva eventualna pitanja možete se obratiti na:

uprava@helix.hr